vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kllkulat (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): klˌ.ˈku.lat plumps/7cfef232-8ca4-4d28-a9fe-c8ddf17f0970.mp3
Czech: vykopat, vyhrabat (něco)
English: dig up
zdroj: Taronyu's dictionary 9.689 < Frommer

příklady afixů

kllk·am·ulat PST minulý čas
kllk·ìm·ulat PST nedávná minulost
kllk·ìy·ulat FUT blízká budoucnost
kllk·ay·ulat FUT budoucí čas
kllk·ol·ulat PFV dokonavý vid
kllk·er·ulat IPFV nedokonavý vid
kllk·iv·ulat SJV konjunktiv
kllkul·ei·at LAUD pozitivní postoj mluvčího
kllkul·äng·at PEJ negativní postoj mluvčího