vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kawngsar (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ˈkawŋ.saɾ plumps/fb11300b-aea1-45c1-87ee-a04f84253db8.mp3
Czech: využívat, vykořisťovat, těžit z něčeho (infixy kawngs‹1›‹2›‹3›ar)
English: exploit
zdroj: Frommer (24.07. 2011)
naviteri.org

příklady afixů

kawngs·am·ar PST minulý čas
kawngs·ìm·ar PST nedávná minulost
kawngs·ìy·ar FUT blízká budoucnost
kawngs·ay·ar FUT budoucí čas
kawngs·ol·ar PFV dokonavý vid
kawngs·er·ar IPFV nedokonavý vid
kawngs·iv·ar SJV konjunktiv
kawngs·ei·ar LAUD pozitivní postoj mluvčího
kawngs·äng·ar PEJ negativní postoj mluvčího