vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tswayon (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈ͡tswaj.on
Czech: letět
English: fly
zdroj: en.wiktionary.org

příklady afixů

tsw·am·ayon PST minulý čas
tsw·ìm·ayon PST nedávná minulost
tsw·ìy·ayon FUT blízká budoucnost
tsw·ay·ayon FUT budoucí čas
tsw·ol·ayon PFV dokonavý vid
tsw·er·ayon IPFV nedokonavý vid
tsw·iv·ayon SJV konjunktiv
tsway·ei·on LAUD pozitivní postoj mluvčího
tsway·äng·on PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze