vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

za'ärìp (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): za.ˈʔæ.ɾɪp
Czech: táhnout (odv. ’ärìp - hýbat, pohnout)
English: pull
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

příklady afixů

za'·am·ärìp PST minulý čas
za'·ìm·ärìp PST nedávná minulost
za'·ìy·ärìp FUT blízká budoucnost
za'·ay·ärìp FUT budoucí čas
za'·ol·ärìp PFV dokonavý vid
za'·er·ärìp IPFV nedokonavý vid
za'·iv·ärìp SJV konjunktiv
za'är·eiy·ìp LAUD pozitivní postoj mluvčího
za'är·äng·ìp PEJ negativní postoj mluvčího