vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tsranten (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈ͡tsɾan.tɛn
Czech: záležet, být důležitý
English: matter
be of importance
zdroj: ASG (2009)

příklady afixů

tsr·am·anten PST minulý čas
tsr·ìm·anten PST nedávná minulost
tsr·ìy·anten FUT blízká budoucnost
tsr·ay·anten FUT budoucí čas
tsr·ol·anten PFV dokonavý vid
tsr·er·anten IPFV nedokonavý vid
tsr·iv·anten SJV konjunktiv
tsrant·ei·en LAUD pozitivní postoj mluvčího
tsrant·äng·en PEJ negativní postoj mluvčího