vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

rikx (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ɾikʼ plumps/c1507478-6006-4f9b-8561-e131a045bd26.mp3
Czech: hýbat se, pohnout se, uhnout, (z)měnit pozici
English: move
shift position
zdroj: Turonyu's Dictionary 9.53 < Frommer

příklady afixů

r·am·ikx PST minulý čas
r·ìm·ikx PST nedávná minulost
r·ìy·ikx FUT blízká budoucnost
r·ay·ikx FUT budoucí čas
r·ol·ikx PFV dokonavý vid
r·er·ikx IPFV nedokonavý vid
r·iv·ikx SJV konjunktiv
r·eiy·ikx LAUD pozitivní postoj mluvčího
r·äng·ikx PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze