vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tawng (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): tawŋ
Czech: skrčit se, potopit (se), skočit dolů
English: duck
dive

příklady afixů

t·am·awng PST minulý čas
t·ìm·awng PST nedávná minulost
t·ìy·awng FUT blízká budoucnost
t·ay·awng FUT budoucí čas
t·ol·awng PFV dokonavý vid
t·er·awng IPFV nedokonavý vid
t·iv·awng SJV konjunktiv
t·ei·awng LAUD pozitivní postoj mluvčího
t·äng·awng PEJ negativní postoj mluvčího