vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

spä (sloveso)

výslovnost (IPA): spæ plumps/5baffb14-b21b-4e87-a55c-f370fabc21f3.mp3
Czech: skočit, skákat
English: jump
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

příklady afixů

sp·am·ä PST minulý čas
sp·ìm·ä PST nedávná minulost
sp·ìy·ä FUT blízká budoucnost
sp·ay·ä FUT budoucí čas
sp·ol·ä PFV dokonavý vid
sp·er·ä IPFV nedokonavý vid
sp·iv·ä SJV konjunktiv
sp·ei·ä LAUD pozitivní postoj mluvčího
sp·äng·ä PEJ negativní postoj mluvčího