vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

srew (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): sɾɛw plumps/f047d7b1-6f44-4eee-a094-6f2638d80b57.mp3
Czech: tančit
English: dance
Skupiny témat: hudba / hud.nástroje
zdroj: Frommer > Taronyu (22.02.2010)
en.wiktionary.org

příklady afixů

sr·am·ew PST minulý čas
sr·ìm·ew PST nedávná minulost
sr·ìy·ew FUT blízká budoucnost
sr·ay·ew FUT budoucí čas
sr·ol·ew PFV dokonavý vid
sr·er·ew IPFV nedokonavý vid
sr·iv·ew SJV konjunktiv
sr·ei·ew LAUD pozitivní postoj mluvčího
sr·äng·ew PEJ negativní postoj mluvčího