szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

virä (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): vi.ˈɾæ
Polski: rozprzestrzeniać
rozpowszechniać
rozmnażać się
English: spread
proliferate
źródło: ASG (2009); naviteri.org (06 Jun 2019); forum.learnnavi.org (29 Dec 2021)

przykłady przedrostków

v·am·irä PRZESZ przeszły prosty
v·ìm·irä PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
v·ìy·irä PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
v·ay·irä PRZYSZ przyszły
v·ol·irä PRZESZ przeszły dokonany
v·er·irä TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
v·iv·irä MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
vir·ei·ä POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
vir·äng·ä PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example