căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

fäkä (Verb, intranzitiv)

Pronunție (IPA): fæ.ˈkæ
Romania: ridica
urca
English: go up
ascend
Sursă: Frommer (22. Januar 2012)
naviteri.org

Exemple de Affixe

fäk·am·ä PST Preterit
fäk·ìm·ä PST Nuperitiv
fäk·ìy·ä FUT Previitor
fäk·ay·ä FUT Viitor
fäk·ol·ä PFV Perfectiv
fäk·er·ä IPFV Imperfective
fäk·iv·ä SJV Subjonctiv
fäk·ei·ä LAUD Ameliorare
fäk·äng·ä PEJ Peiorativ