szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

tsyär (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): ͡tsjæɾ
Polski: odmawiać
odrzucać
odepchnąć
nie przyjąć
English: reject
źródło: Frommer (24.09. 2011)
naviteri.org

przykłady przedrostków

tsy·am·är PRZESZ przeszły prosty
tsy·ìm·är PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
tsy·ìy·är PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
tsy·ay·är PRZYSZ przyszły
tsy·ol·är PRZESZ przeszły dokonany
tsy·er·är TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
tsy·iv·är MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
tsy·ei·är POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
tsy·äng·är PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)