căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

tsyär (Verb, tranzitiv)

Pronunție (IPA): ͡tsjæɾ
Romania: respinge
refuza
English: reject
Sursă: Frommer (24.09. 2011)
naviteri.org

Exemple de Affixe

tsy·am·är PST Preterit
tsy·ìm·är PST Nuperitiv
tsy·ìy·är FUT Previitor
tsy·ay·är FUT Viitor
tsy·ol·är PFV Perfectiv
tsy·er·är IPFV Imperfective
tsy·iv·är SJV Subjonctiv
tsy·ei·är LAUD Ameliorare
tsy·äng·är PEJ Peiorativ