Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

tsyär (werkwoord, overgankelijk)

Uitspraak (IPA): ͡tsjæɾ
Dutch: afwijzen
verwerpen
English: reject
Bron: Frommer (24.09. 2011)
naviteri.org

toevoegsel

tsy·am·är PST verleden tijd
tsy·ìm·är PST nabij verleden (is net gebeurd)
tsy·ìy·är FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
tsy·ay·är FUT toekomende tijd
tsy·ol·är PFV voltooid verleden tijd
tsy·er·är IPFV onvoltooid verleden tijd
tsy·iv·är SJV subjunctief, aanvoegende wijs
tsy·ei·är LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
tsy·äng·är PEJ pejoratief (negatieve connotatie)