fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsyär (verb, transitive)

lì'upam (IPA): ͡tsjæɾ
'ìnglìsì: reject
tsim: Frommer (24.09. 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

tsy·am·är PST simple past
tsy·ìm·är PST close past (just {verb}ed)
tsy·ìy·är FUT close future (will {verb} soon)
tsy·ay·är FUT future
tsy·ol·är PFV perfective (finished)
tsy·er·är IPFV imperfective (unfinished)
tsy·iv·är SJV subjunctive (possibility mode)
tsy·ei·är LAUD amelioration (favorable connotation)
tsy·äng·är PEJ pejorative (negative connotation)