szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

vezo (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): vɛ.ˈzo
Polski: być poukładanym
być zorganizowanym
English: be in order
be organized
źródło: Frommer (02 Oct 2012)
naviteri.org

przykłady przedrostków

vez·am·o PRZESZ przeszły prosty
vez·ìm·o PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
vez·ìy·o PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
vez·ay·o PRZYSZ przyszły
vez·ol·o PRZESZ przeszły dokonany
vez·er·o TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
vez·iv·o MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
vez·ei·o POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
vez·äng·o PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)