căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

flä (Verb, intranzitiv)

Pronunție (IPA): flæ plumps/3aa4dc95-3723-4385-88ad-57c4450fd396.mp3
Romania: reuși
succeda
English: succeed
be successful
Sursă: Taronyu's Dictionary 9.718

Exemple de Affixe

fl·am·ä PST Preterit
fl·ìm·ä PST Nuperitiv
fl·ìy·ä FUT Previitor
fl·ay·ä FUT Viitor
fl·ol·ä PFV Perfectiv
fl·er·ä IPFV Imperfective
fl·iv·ä SJV Subjonctiv
fl·ei·ä LAUD Ameliorare
fl·äng·ä PEJ Peiorativ

Cuvinte similare

säflä succes
tìflä Succesul (în general)
tìkxey si cârpăci
ancrasa
faci greșit