Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

flä (werkwoord, niet overgankelijk)

Uitspraak (IPA): flæ plumps/3aa4dc95-3723-4385-88ad-57c4450fd396.mp3
Dutch: slagen
English: succeed
be successful
Bron: Taronyu's Dictionary 9.718

toevoegsel

fl·am·ä PST verleden tijd
fl·ìm·ä PST nabij verleden (is net gebeurd)
fl·ìy·ä FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
fl·ay·ä FUT toekomende tijd
fl·ol·ä PFV voltooid verleden tijd
fl·er·ä IPFV onvoltooid verleden tijd
fl·iv·ä SJV subjunctief, aanvoegende wijs
fl·ei·ä LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
fl·äng·ä PEJ pejoratief (negatieve connotatie)

gerelateerde woorden

säflä succes
een moment van succes
tìflä succes (algemeen)
tìkxey si verkeerd doen
blunderen