szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

mowar si (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): mo.ˈwaɾ si
Polski: doradzać
doradzić
dawać poradę
English: advise
give advice
(used with tsnì for the subordinate clause)
źródło: naviteri.org (31 May 2014)

przykłady przedrostków

mowar s·am·i PRZESZ przeszły prosty
mowar s·ìm·i PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
mowar s·ìy·i PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
mowar s·ay·i PRZYSZ przyszły
mowar s·ol·i PRZESZ przeszły dokonany
mowar s·er·i TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
mowar s·iv·i MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
mowar s·eiy·i POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
mowar s·äng·i PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)