Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

mowar si (werkwoord, niet overgankelijk)

Uitspraak (IPA): mo.ˈwaɾ siplumps/fbd46450-875b-4217-b52b-fa0f7fec6663.mp3
Dutch: adviseren
advies geven
English: advise
give advice
(used with tsnì for the subordinate clause)
Bron: naviteri.org (31 May 2014)

toevoegsel

mowar s·am·i PST verleden tijd
mowar s·ìm·i PST nabij verleden (is net gebeurd)
mowar s·ìy·i FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
mowar s·ay·i FUT toekomende tijd
mowar s·ol·i PFV voltooid verleden tijd
mowar s·er·i IPFV onvoltooid verleden tijd
mowar s·iv·i SJV subjunctief, aanvoegende wijs
mowar s·eiy·i LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
mowar s·äng·i PEJ pejoratief (negatieve connotatie)