Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

fkan (werkwoord, niet overgankelijk)

Uitspraak (IPA): fkan
Dutch: gevoelsmatig lijken op
English: resemble in a sensory modality
come to the senses as
(used to form the 'middle voice')
Bron: 27 Nov 2012
naviteri.org

toevoegsel

fk·am·an PST verleden tijd
fk·ìm·an PST nabij verleden (is net gebeurd)
fk·ìy·an FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
fk·ay·an FUT toekomende tijd
fk·ol·an PFV voltooid verleden tijd
fk·er·an IPFV onvoltooid verleden tijd
fk·iv·an SJV subjunctief, aanvoegende wijs
fk·ei·an LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
fk·äng·an PEJ pejoratief (negatieve connotatie)