Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

kangay si (werkwoord, niet overgankelijk)

Uitspraak (IPA): ka.ˈŋaj si
Dutch: bevestigen
beamen
valideren
English: confirm
validate
Bron: 18 Nov 2012
forum.learnnavi.org

toevoegsel

kangay s·am·i PST verleden tijd
kangay s·ìm·i PST nabij verleden (is net gebeurd)
kangay s·ìy·i FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
kangay s·ay·i FUT toekomende tijd
kangay s·ol·i PFV voltooid verleden tijd
kangay s·er·i IPFV onvoltooid verleden tijd
kangay s·iv·i SJV subjunctief, aanvoegende wijs
kangay s·eiy·i LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
kangay s·äng·i PEJ pejoratief (negatieve connotatie)