Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

hifwo (werkwoord, niet overgankelijk)

Uitspraak (IPA): ˈhi.fwo
Dutch: vluchten
ontsnappen
English: flee
escape
Bron: Frommer (05 Jul 2012)
naviteri.org

toevoegsel

h·am·ifwo PST verleden tijd
h·ìm·ifwo PST nabij verleden (is net gebeurd)
h·ìy·ifwo FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
h·ay·ifwo FUT toekomende tijd
h·ol·ifwo PFV voltooid verleden tijd
h·er·ifwo IPFV onvoltooid verleden tijd
h·iv·ifwo SJV subjunctief, aanvoegende wijs
hifw·ei·o LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
hifw·äng·o PEJ pejoratief (negatieve connotatie)