szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

kxeltek (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): ˈkʼɛl.tɛk
Polski: podnieść
dźwignąć
wznieść
English: pick up
lift
źródło: Frommer (09. Januar 2012)
naviteri.org

przykłady przedrostków

kx·am·eltek PRZESZ przeszły prosty
kx·ìm·eltek PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
kx·ìy·eltek PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
kx·ay·eltek PRZYSZ przyszły
kx·ol·eltek PRZESZ przeszły dokonany
kx·er·eltek TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
kx·iv·eltek MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
kxelt·ei·ek POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
kxelt·äng·ek PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)