szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

tslam (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): ͡tslam
Polski: rozumieć
zrozumieć
pojąć
English: understand
źródło: ASG (2009)

przykłady przedrostków

tsl·am·am PRZESZ przeszły prosty
tsl·ìm·am PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
tsl·ìy·am PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
tsl·ay·am PRZYSZ przyszły
tsl·ol·am PRZESZ przeszły dokonany
tsl·er·am TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
tsl·iv·am MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
tsl·ei·am POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
tsl·äng·am PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example