Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

mi (Bijwoord)

Uitspraak (IPA): miplumps/3632252e-e079-4629-926e-e1f2623084d8.mp3
Dutch: toch
nog
als voorheen
English: yet
still
as before
Bron: forum.learnnavi.org (01 Feb 2010)