Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

meyam (werkwoord, overgankelijk)

Uitspraak (IPA): mɛ.ˈjam
Dutch: omhelzen
in de arm houden
English: hug
embrace
hold in one's arms
Bron: Frommer (30.10.2011)
naviteri.org

toevoegsel

m·am·eyam PST verleden tijd
m·ìm·eyam PST nabij verleden (is net gebeurd)
m·ìy·eyam FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
m·ay·eyam FUT toekomende tijd
m·ol·eyam PFV voltooid verleden tijd
m·er·eyam IPFV onvoltooid verleden tijd
m·iv·eyam SJV subjunctief, aanvoegende wijs
mey·ei·am LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
mey·äng·am PEJ pejoratief (negatieve connotatie)