Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

mawl (Zelfstandig naamwoord)

Uitspraak (IPA): mawl plumps/0f57b73c-b3d0-47aa-9564-e81f2b512fe7.mp3
Dutch: half
English: half
Bron: Frommer (20.2.2011)
naviteri.org

toevoegsel

me·mawl DU duaal / dubbele nummers
pxe·mawl TRI drievoud / drievoudig nummer
ay·mawl PL meervoud
fì·mawl DEM deze (zelfs. naamwoord) (enkelvoud)
fay·mawl DEM PL deze (zelfs. naamwoord) (meervoud)
tsa·mawl DEM dat (zelfst. naamwoord) (enkelvoud)
tsay·mawl DEM PL die {zelfst. naamwoord} (meervoud)