Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

zawprrte' (werkwoord, niet overgankelijk)

Uitspraak (IPA): zaw.ˈprˌ.tɛʔ
Dutch: plezierig zijn (wordt gebruikt met ne)
English: be enjoyable (used with ne)
Bron: naviteri.org (30 Apr 2015)

toevoegsel

z·am·awprrte' PST verleden tijd
z·ìm·awprrte' PST nabij verleden (is net gebeurd)
z·ìy·awprrte' FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
z·ay·awprrte' FUT toekomende tijd
z·ol·awprrte' PFV voltooid verleden tijd
z·er·awprrte' IPFV onvoltooid verleden tijd
z·iv·awprrte' SJV subjunctief, aanvoegende wijs
z·ei·awprrte' LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
z·äng·awprrte' PEJ pejoratief (negatieve connotatie)