Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

Woordenlijst "figuratieve uitdrukkingen"

  Na'vi Dutch
mek[mɛk]adj.objfignfp
zij (twee)
die twee
reng[ɾɛŋ]adj.objfig
ondiep (fysiek)
tsongtsyìp[ˈ͡tsoŋ.͡tsjɪp]n.figbody
kuiltje (van het lichaam)
txanatan[ˈtʼa.na.tan]adj.emotfig
helder
levendig
txukx[tʼukʼ]adj.fig
diep (fysiek
hoogte)