szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

tseri (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): ˈ͡tsɛ.ɾi
Polski: zauważyć
dostrzec
English: note
notice
źródło: naviteri.org (31 Mar 2015)

przykłady przedrostków

ts·am·eri PRZESZ przeszły prosty
ts·ìm·eri PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
ts·ìy·eri PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
ts·ay·eri PRZYSZ przyszły
ts·ol·eri PRZESZ przeszły dokonany
ts·er·eri TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
ts·iv·eri MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
tser·eiy·i POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
tser·äng·i PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)