szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

newomum (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): nɛw.ˈo.mum
Polski: być ciekawym
chcieć wiedzieć
English: be curious
want to know
źródło: Frommers Blog (16. Juli 2010)
naviteri.org

przykłady przedrostków

n·am·ewomum PRZESZ przeszły prosty
n·ìm·ewomum PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
n·ìy·ewomum PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
n·ay·ewomum PRZYSZ przyszły
n·ol·ewomum PRZESZ przeszły dokonany
n·er·ewomum TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
n·iv·ewomum MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
n·ei·ewomum POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
n·äng·ewomum PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)