szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

nopx (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): nopʼ
Polski: odłożyć
odkładać
magazynować
przechować
English: put away
store
źródło: naviteri.org (30 Nov 2014)

przykłady przedrostków

n·am·opx PRZESZ przeszły prosty
n·ìm·opx PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
n·ìy·opx PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
n·ay·opx PRZYSZ przyszły
n·ol·opx PRZESZ przeszły dokonany
n·er·opx TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
n·iv·opx MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
n·ei·opx POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
n·äng·opx PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)