szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

tspang (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): ͡tspaŋ
Polski: zabić
zgładzić
mordować;
English: kill
źródło: en.wiktionary.org

przykłady przedrostków

tsp·am·ang PRZESZ przeszły prosty
tsp·ìm·ang PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
tsp·ìy·ang PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
tsp·ay·ang PRZYSZ przyszły
tsp·ol·ang PRZESZ przeszły dokonany
tsp·er·ang TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
tsp·iv·ang MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
tsp·ei·ang POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
tsp·äng·ang PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example

powiązane słowa

tìterkup śmierć (w sensie abstrakcyjnym)
terkup umierać
ginąć
zginąć
skonać
polec
kxitx śmierć
zgon
kerusey martwy