szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

kxll si (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): kʼlˌ si
Polski: atakować
(oryginalnie - charge, attack)
English: charge
attack
źródło: Frommer (4. Mai 2010)
forum.learnnavi.org

przykłady przedrostków

kxll s·am·i PRZESZ przeszły prosty
kxll s·ìm·i PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
kxll s·ìy·i PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
kxll s·ay·i PRZYSZ przyszły
kxll s·ol·i PRZESZ przeszły dokonany
kxll s·er·i TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
kxll s·iv·i MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
kxll s·eiy·i POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
kxll s·äng·i PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)