szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

tsaheyl si (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): ͡tsa.ˈhɛjl si
Polski: wiązać się z
nawiązać połączenie neuronowe
(m. in. podczas dosiadania konia lub Ikrana - przyp. tłum.)
English: bond with
establish a neural connection
źródło: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

przykłady przedrostków

tsaheyl s·am·i PRZESZ przeszły prosty
tsaheyl s·ìm·i PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
tsaheyl s·ìy·i PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
tsaheyl s·ay·i PRZYSZ przyszły
tsaheyl s·ol·i PRZESZ przeszły dokonany
tsaheyl s·er·i TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
tsaheyl s·iv·i MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
tsaheyl s·eiy·i POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
tsaheyl s·äng·i PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example