Magyarázat

adj.melléknév
adp.toldalék
adv.határozószó
conj.kötőszó
dem.mutató névmások
idiom.idióma
indef.határozatlan névmások
inter.kérdő névmások
intj.nyelvi gesztus, indulatszó
n.fõnév
n.tulajdonnév
num.számnév
oth.egyéb/ismeretlen
part.partikula
ph.kifejezés
pn.személyes névmások
poss.birtokos névmások
rel.vonatkozó névmások
pref.elõtag
suf.utótag
v.ige
vin.ige, tárgyatlan
vinm.modális ige, tárgyatlan
vtr.ige, tárgyas
vtrm.modális ige, tárgyas