Suche nach:

Nur genaue Übereinstimmung
Suche in:

awnga (Personalpronomen)

Aussprache (IPA): aw.ˈŋa
Deutsch: wir (alle) (Kurzform von ayoeng)
English: we (all) (inclusive)
shortened form of: ayoeng
Beschreibung: Formen: awngal, awngeyä, awngar, awngat, awngari
Quelle: Taronyu\'s Dictionary 10.015 => Frommer

Beispielsätze & Phrasen