szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

tawng (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): tawŋ
Polski: nurkować
zanurzać się
dać nura
zanurkować
English: duck
dive

przykłady przedrostków

t·am·awng PRZESZ przeszły prosty
t·ìm·awng PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
t·ìy·awng PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
t·ay·awng PRZYSZ przyszły
t·ol·awng PRZESZ przeszły dokonany
t·er·awng TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
t·iv·awng MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
t·ei·awng POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
t·äng·awng PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)