szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

tse'a (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): ͡tsɛ.ˈʔa
Polski: widzieć (fizycznie)
English: see (physical sense)
źródło: en.wiktionary.org

przykłady przedrostków

ts·am·e'a PRZESZ przeszły prosty
ts·ìm·e'a PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
ts·ìy·e'a PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
ts·ay·e'a PRZYSZ przyszły
ts·ol·e'a PRZESZ przeszły dokonany
ts·er·e'a TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
ts·iv·e'a MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
tse'·ei·a POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
tse'·äng·a PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example

powiązane słowa

nìn patrzeć na
tse'atswo wzrok
widok
zmysł wzroku
'ur widok
wygląd
tìng nari patrzeć na