szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

mllte (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): mlˌ.ˈtɛ plumps/366e8dca-41d9-4ba8-9552-2472fdd62417.mp3
Polski: zgodzić się
uzgodnić
porozumieć się
akceptować
English: agree
źródło: Taronyu's Dictionary 10.015 => Frommer

przykłady przedrostków

m·am·llte PRZESZ przeszły prosty
m·ìm·llte PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
m·ìy·llte PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
m·ay·llte PRZYSZ przyszły
m·ol·te PRZESZ przeszły dokonany
m·er·llte TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
m·iv·llte MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
mllt·ei·e POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
mllt·äng·e PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)