szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

spä (czasownik)

wymowa (IPA): spæ plumps/5baffb14-b21b-4e87-a55c-f370fabc21f3.mp3
Polski: skakać
English: jump
źródło: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

przykłady przedrostków

sp·am·ä PRZESZ przeszły prosty
sp·ìm·ä PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
sp·ìy·ä PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
sp·ay·ä PRZYSZ przyszły
sp·ol·ä PRZESZ przeszły dokonany
sp·er·ä TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
sp·iv·ä MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
sp·ei·ä POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
sp·äng·ä PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)