căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

fwa (Conjuncție)

Pronunție (IPA): fwa
Romania: acest
marcator propoziției subordonate
English: that (subordinate clause marker)
Sursă: Taronyu's Dictionary 10.015 => Frommer

Cuvinte similare

fula acest
pronume relativ la o clauză subiectul unui verb tranzitiv
abreviere de: fì'ul a
futa acest
pronume relativ la o clauză obiectul unui verb tranzitiv
abreviere de: fì'ut a
furia acest
pronume relativ la o clauză topic
abreviere de: fì'uri a