Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

vezo (werkwoord, niet overgankelijk)

Uitspraak (IPA): vɛ.ˈzo
Dutch: op orde zijn
georganiseerd zijn
English: be in order
be organized
Bron: Frommer (02 Oct 2012)
naviteri.org

toevoegsel

vez·am·o PST verleden tijd
vez·ìm·o PST nabij verleden (is net gebeurd)
vez·ìy·o FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
vez·ay·o FUT toekomende tijd
vez·ol·o PFV voltooid verleden tijd
vez·er·o IPFV onvoltooid verleden tijd
vez·iv·o SJV subjunctief, aanvoegende wijs
vez·ei·o LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
vez·äng·o PEJ pejoratief (negatieve connotatie)