fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsenge (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈ͡tsɛ.ŋɛplumps/44b35f7d-3494-4007-ba76-98ae08959e88.mp3
'ìnglìsì: place
alternative: tseng
tsim: en.wiktionary.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·senge DU dual / dual numbers
pxe·senge TRI trial / trial number
ay·senge PL plural
fì·tsenge DEM these {noun} (singular)
fay·senge DEM PL these {noun plural}
tsa·tsenge DEM that {noun} (singular)
tsay·senge DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong