Dict-Na'vi.com ìlä jMemorize

jMemorize aylì'ut nivume nìno fa jMemorize!

jMemorize - tsun fko sivar luke tìkxanì a sä'o alu jMemorize. nume fko nìfya'o a ngolop Laytnerìl. fìfya'ofa fko tsun nivume frafnelì'ut – ftxey fa tìno ftxey fa tì'o'. fìsä'ol alu jMemorize vewng alot aylì'ut, vurvit wìntxu ulte fko tsun sivar tsat nìftue. fìsä'ori aylì'u lu tsukwo.

fralì'ut lefkrr frato wivo: dict-navi.all.csv, dict-navi.topics.csv.

fte sivar fìsä'ot, rutxe ne [file] -> [import] ->[comma separated values *.csv] kivä pe'un sä'ot.

kop tìng nari: Anki