keresett szó:

csak pontos egyezés
miben:

a szavak kezdőbetűje Ts

  na'vi Magyar
tsa'u[͡tsa.ˈʔu]dem.
az (dolog)
tsa-[͡tsa]pref.
az
tsafya[͡tsa.ˈfja]adv.
úgy; olyan módon
tsahey[͡tsa.ˈhɛj]intj.
figyelmeztetést vagy csalódottságot kifejező szó
tsaheyl si[͡tsa.ˈhɛjl si]vin.
összekapcsolódni vmivel/vkivel; idegi összeköttetést létesíteni
tsaheylu[͡tsa.ˈhɛj.lu]n.myth
kapcsolat; szinapszis (idegsejtek közt)
tsahìk[ˈ͡tsa.hɪk]n.sociol
sámánnő; papnő; matriarcha
tsakem[ˈ͡tsa.kɛm]dem.
az (cselekvés)
tsakrr[͡tsa.ˈkrˌ]adv.temp
akkor
tsakrrvay[͡tsa.ˈkrˌ.vaj]intj.temp
addig; azalatt
tsalsungay[͡tsal.su.ˈŋaj]adv.
mindazonáltal
tsam[͡tsam]n.mil
háború
tsamopin[ˈ͡tsa.mo.pin]n.mil
harci festék/festés
tsampongu[͡tsam.ˈpo.ŋu]n.mil
háborús csapat
tsamsiyu[ˈ͡tsam.si.ju]n.mil
harcos
tsang[͡tsaŋ]n.cloth
piercing/testékszer
tsap'alute[͡tsap.ˈʔa.lu.tɛ]n.
bocsánatkérés
tsap'alute[͡tsap.ˈʔa.lu.tɛ]intj.
bocsánatot kér
tsap'alute si[͡tsap.ˈʔa.lu.tɛ si]vin.
bocsánatot kér
tsapo[ˈ͡tsa.po]dem.
az (csak személyekre)
tsat[͡tsat]dem.
azt ( tárgyként)
tsatu[ˈ͡tsa.tu]pn.
ő
tsatseng[͡tsa.ˈ͡tsɛŋ]adv.
ott; azon a helyen
tsaw[͡tsaw]pn.
az (mutatónévmás)
tsawke[ˈ͡tsaw.kɛ]n.envir
nap (égitest)
tsawl[͡tsawl]adj.
nagy; magas
tsawl slu[͡tsawl slu]vin.
nőni
tsawlapxangrr[ˈ͡tsawl.a.pʼa.ŋrˌ]n.flora
unidelta fa; szó sz. magas, hatalmas gyökér ; Magellum deltoids
tsawlhì'[͡tsawl.ˈhɪʔ]n.
méret
tsawlultxa[͡tsawl.ul.ˈtʼa]n.
nagy gyűlés; konferencia
tsä'[͡tsæʔ]vin.
(ki)lövellni
tse[͡tsɛ]oth.
nos (bevezető szó társalgásnál)
tse'a[͡tsɛ.ˈʔa]vtr.
lát (szemével)
tseltsul[ˈ͡tsɛl.͡tsul]n.envirgeogr
vadvízi zuhatag
(megszámlálható, de csak ritkán)
tsenge[ˈ͡tsɛ.ŋɛ]n.
hely
tsengo[ˈ͡tsɛŋ.o]n.
valahol
tsengpe[ˈ͡tsɛŋ.pɛ]inter.
hol?
tseo[ˈ͡tsɛ.o]n.art
művészet
tsewtx[͡tsɛwtʼ]adj.
koszos
tsim[͡tsim]n.
forrás (átvitt értelemben)
tsìk[͡tsɪk]adv.temp
hirtelen; figyelmeztetés nélkül
tsìng[͡tsɪŋ]num.
négy; 4
tsìsyì[ˈ͡tsɪ.sjɪ]vin.
suttog
tsìve[ˈ͡tsɪ.vɛ]num.
negyedik (sorszámnév)
tskalep[ˈ͡tska.lɛp]n.milhunt
számszeríj; nyílpuska
tsko[͡tsko]n.milhunt
íj (fegyver)
tsko swizaw[͡tsko swi.ˈzaw]n.milhunt
íj és nyíl
tskxaytsyìp[ˈ͡tskʼaj.͡tsjɪp]n.weather
jégeső
tskxe[͡tskʼɛ]n.
tskxekeng[ˈ͡tskʼɛ.kɛŋ]n.
kiképzés; edzés; gyakorlat
tskxekeng si[ˈ͡tskʼɛ.kɛŋ si]vin.
gyakorol; edz
tskxepay[ˈ͡tskʼɛ.paj]n.weather
jég
tslam[͡tslam]vtr.
(meg)ért
tsleng[͡tslɛŋ]adj.
hibás; valótlan
tsmìm[͡tsmɪm]n.hunt
állatnyom; csapás
tsmuk[͡tsmuk]n.fam
testvér
tsmukan[ˈ͡tsmu.kan]n.sociol
fiú testvér
tsmuke[ˈ͡tsmu.kɛ]n.sociol
lány testvér
tsmuktu[ˈ͡tsmuk.tu]n.sociol
testvér (csak emberekre (na’vikra) használva)
tsnì[͡tsnɪ]conj.
hogy; (kötőszó)
tsngal[͡tsŋal]n.gastr
csésze
tsngan[͡tsŋan]n.gastr
hús
tsngawpay[ˈ͡tsŋaw.paj]n.
könny
tsngawpayvi[ˈ͡tsŋaw.paj.vi]n.
könnycsepp
tsngawvìk[ˈ͡tsŋaw.vɪk]vin.
sírni
tsong[͡tsoŋ]n.locgeogr
völgy
tsongtsyìp[ˈ͡tsoŋ.͡tsjɪp]n.figbody
gödröcske (arcon)
tsopì[ˈ͡tso.pɪ]n.body
tüdő
tspang[͡tspaŋ]vtr.
öl; gyilkol
tsranten[ˈ͡tsɾan.tɛn]vin.
számít; fontos
tsray[͡tsɾaj]n.sociol
falu
tsre'i[ˈ͡tsɾɛ.ʔi]vtr.
dobni
tstal[͡tstal]n.milhunt
kés
tstew[͡tstɛw]adj.pers
bátor
tstu[͡tstu]adj.weather
zárt; borús (pl.: felhős ég)
tstu si[͡tstu si]vin.
bezárni
tstunwi[ˈ͡tstun.wi]adj.
kedves; figyelmes,tapintatos
tstxa'a[ˈ͡tstʼa.ʔa]n.flora
Canalyd; Canalydium limacineum
tstxo[͡tstʼo]n.
név
tstxolì'u[ˈ͡tstʼo.lɪ.ʔu]n.ling
főnév
tsu'o[ˈ͡tsu.ʔo]n.nfp
képesség
tsuk-[͡tsuk]pref.
képes (megtenni valamit); (produktív igei előtag)
tsuksìm[ˈ͡tsuk.sɪm]n.body
áll (testrész)
tsulfä[͡tsul.ˈfæ]n.
hozzáértés; alapos ismeret
tsulfä si[͡tsul.ˈfæ si]vin.
alaposan elsajátít
tsulfätu[͡tsul.ˈfæ.tu]n.
mester
tsun[͡tsun]vinm.
tud; képes
tsunslu[ˈ͡tsun.slu]vin.
lehet; szabad
tsurokx[͡tsu.ˈɾokʼ]vin.
pihenni
tswa'[͡tswaʔ]vtr.
elfelejt
tswayon[ˈ͡tswaj.on]vin.
repül
tswin[͡tswin]n.body
copf; idegköteg
tsyafe[ˈ͡tsja.fɛ]adj.weather
enyhe; mérsékelt; kellemes
tsyal[͡tsjal]n.
szárny
tsyänel[͡tsjæ.ˈnɛl]n.lw
TV csatorna
tsyär[͡tsjæɾ]vtr.
elutasít
tsyìl[͡tsjɪl]vtr.
mászik; megmászik (egész testét felhúzza)
tsyìräfì[͡tsjɪ.ɾæ.fɪ]n.faunalw
zsiráf
tsyo[͡tsjo]n.gastr
liszt
tsyokx[͡tsjokʼ]n.body
kéz
tsyorina'wll[͡tsjo.ɾi.ˈnaʔ.wlˌ]n.flora
cycad; lisztmag növény; Pseudocycas altissima
tsyosyu[ˈ͡tsjo.sju]n.gastr
lisztből készült étel
Tsyungwen[͡tsjuŋ.wɛn]adj.ling
kínai; a kínai nyelv