căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

meuianga' (Adjectiv)

Pronunție (IPA): mɛ.ˈu.i.a.ŋaʔ
Romania: onorabil
cinstit
English: honorable
honourable
honorably
honourably
Grup(uri) de tema: Mitologie
Sursă: Frommer (5.5. 2011)
naviteri.org