căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

mi (Adverb)

Pronunție (IPA): miplumps/3632252e-e079-4629-926e-e1f2623084d8.mp3
Romania: încă
mai
English: yet
still
as before
Sursă: forum.learnnavi.org (01 Feb 2010)