fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

yerik (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈjɛ.ɾik
'ìnglìsì: hexapede
Sexcruscervus caeruleus
(deer-like Pandoran animal)
aysna'o: fauna
tsim: en.wiktionary.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·yerik DU dual / dual numbers
pxe·yerik TRI trial / trial number
ay·yerik PL plural
fì·yerik DEM these {noun} (singular)
fay·yerik DEM PL these {noun plural}
tsa·yerik DEM that {noun} (singular)
tsay·yerik DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong